Algemene verordening gegevensbescherming

 AVG

 De E.G.R.V. hanteert deze regels met betrekking tot de AVG.


Met de inschrijving voor deze wedstrijd geeft de deelnemer toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de wedstrijd voor verslaglegging en promotiedoeleinden, alsmede enig andere gebruik en publicatie van gegevens over de deelnemer en paard betreffende de wedstrijd (waaronder naam, behaalde wedstrijdpunten, prijzengeld) een en ander ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie op websites, social media en offline publicaties. Voor kinderen onder 18 jaar moet er toestemming zijn van de ouders. De wedstrijdorganisatie heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband.Met de betaling van de contributie geeft het lid toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de wedstrijd voor verslaglegging en promotiedoeleinden, alsmede enig andere gebruik en publicatie van gegevens over het lid en paard betreffende activiteiten van de vereniging (waaronder naam, behaalde wedstrijdpunten, prijzengeld) een en ander ter beoordeling van de vereniging op websites, social media en offline publicaties. De vereniging heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De leden kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband.